Archiv autora: admin

Za války…

Za II. světové války útočí němci na ruské zákopy. V jednom z nich se krčí dva rusáci, najednou vedle nich vybuchne granát a střepina prvnímu roztrhne hubu od ucha k uchu. Druhý mu povídá : ty vole, ty se směješ, ale mohlo nás to zabít…

Právní úprava

zák. č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu zák. č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů

Murphy a zákony boje

Když tě může vidět tvůj velitel, tak nepřítel také. Když je nepřítel na dostřel, tak ty také. Nepřátelská palba má vždy přednost. Co je vidět, může být zasaženo, co je zasaženo, může být zabito.