Hodnotová analýza pistole CZ 92

Se souhlasem Ing. Jaroslava MATULY zveřejňuji jeho seminární práci z r. 2004 na téma Hodnotová analýza pistole CZ vz. 92 (viz zobrazit celý článek). Následný dodatek autora naleznete výše.