Hodnotová analýza pistole CZ 92 – dodatek

CZ vz. 92  je trošku opomíjená  pistole v současnosti, kdy se tvrdí, že ráže 6,35 mm Browning má nedostatečný zastavovací a průbojný účinek. Tato zbraň však má také pozitiva – konstruktér ing. Myška už ve třicátých letech zavedl spoušťový systém DAO (dávno před Glockem apod. současnými vzory), jeho konstrukce byla geniální a bezpečná (systém :  "nabij a zapomeň“ ) – předchůdce řady vz. 92, byla pistole vz. 36 a  později vz. 45.

Rovněž se podílel na pistoli vz. 38 – zavedena jako služební pistole československé armády (v ráži 9 mm Browning) a také jeho pistole v ráži 7,65 mm (tzv. Little Tom) – všechny se systémem DAO. To vše v době, kdy pohotovost pistole na rozdíl od revolveru snižoval všeobecně zavedený systém SA (některé konstrukce dokonce se skrytým kohoutem). Proto znamenalo uvedení pistole systému DAO revoluční změnu. V té době byla pohotovost pistole problematická – proto měl značnou oblibu revolver – stačilo tasit a mačkat spoušť. U pistole bylo nutno natáhnout závěr a odjistit, nošení s nataženým závěrem, nábojem v nábojové komoře, kohoutem nataženým (nebo na pojistném odskoku) a jištění pojistkami bylo velmi málo bezpečné a zvláště u amatérských střelců vedlo k mnoha "neplánovaným“ tragickým výstřelům. Revolver se proto jevil jako velmi bezpečná zbraň. Teprve ing. Myška uskutečnil myšlenku přenést revolverovou spoušť na pistoli. A tak lze tvrdit, že ing. Myška se systémem DAO (respektive jeho předchůdcem) a firma Walther se systémem pistolí SA/DA u pistolí Walther PP a PPK, znamenají revoluční mezník ve vývoji pistolí ve třicátých letech minulého století. Pistole vz. 92 je rozměrově malá, velmi vhodná pro skryté nošení, systém DAO je velmi pohotový – stačí pouze „promáčknout spoušť“ a pistole ihned střelí. Obrovskou výhodou je minimální opotřebení – žádná pružina ani pero není napnuté, během pohotovostní polohy pistole a nedochází tedy k opotřebení těchto částí, pouze je napnuta pružina zásobníku a tento lze po eventuelním opotřebení snadno vyměnit. K otázce nižší zastavovací schopnosti – to je problém u nás nepovolené speciální munice – se zvýšeným tzv. „STOP“ efektem. V některých zahraničních speciálních složkách ozbrojených sil se však pistole vz. 92 použivá ke speciálním úkolům. Navíc se střelivem s vysokým průrazným účinkem čs. výroby – Libra, její efektivnost prudce vzroste. Jediné co je možné výrobci vytknout, je nahrazení miřidel žlábkem na hlavni, který výrazně omezuje možnosti zbraně na běžnou střelbu do asi 10 metrů. Ovšem vím o střelcích, kteří dokaží trefovat touto zbraní na 25 a více metrů bez problémů do terče – je to otázka vyladění zbraně a dlouhodobého tréningu – znal jsem střelce ze SPECNAZU co se trefovali vylepšenou – modernizovanou verzí pistole STEČKIN – modernizovaný v 70. letech minulého století – (ráže 9 mm Makarov, upravené spoušťové ústrojí – SA/DA – možnost střelby jednotlivými ranami /třírannými dávkami/ dávkami – 20 ranný zásobník, bez přídavné pažby) na 100 metrů do pistolového terče – ale to již jsou případy extrémně vycvičených a zdatných střelců. Dalším slabším místem pistole je systém DAO, který mívá velmi hrubé provedení, což se projevuje mimořádně velkou ovládací silou a nestejným účinkem po dráze spouště. Toto lze svépomocí nebo u puškaře vyladit odstraněním hrotů na součástkách a sladěním mechanismu, kdy pri dodržení bezpečnostních požadavků, se stane chod spouště snesitelný a pravidelný po celé délce. Tato zbraň byla využívána také u speciálních jednotek ozbrojených sil ČR. I se stávajícím střelivem při správném míření do „vitálních“ zón, umožňuje eliminaci pachatele trestného činu, při boji zblízka – do cca 15 metru. Zásobník – 8 nábojů + 1 v hlavni tvoří také dostatečný palebný průměr. Pokud tedy zbraň upravíme – seřídíme DAO systém na hladký a plynulý chod, zbraň opatříme speciální municí a jednoduchou úpravou na konci hlavně možnosti upevnění tlumiče, zbraň se stává vážným konkurentem pro plnění speciálních úkolů v bezpečnostní oblasti. Zde ji preferuje především kompaktní rozměry a hmotnost (a tedy) snadná možnost skrytého nošení. Jejími současnými konkurenty mohou snad být KEVIN (ráže 9 mm Browning) a  I®- 75 (speciální ráže 5,45×18 mm – nestandardní a velmi drahá munice – 22 Kč/kus) – oboje však mají jiné nevýhody. V oblasti působnosti našeho zákona o zbraních a střelivu, bych si dovolil tvrdit, že pokud by byla překonstruována pistole CZ 92 na větší ráži – optimálně 9 mm Browning nebo 9 mm Makarov, byla doplněna miřidla (samozřejmě s úpravou – zvýrazněním pro střelbu za snížené viditelnosti) místo žlábku a byl lépe vyladěn spoušťový mechanismus DAO, mohla by tato pistole získat u zájemců o obrannou zbraň daleko větší zájem a popularitu než dnes. Do budoucna by se pak mohla ještě eventuelne inovovat kvalitním plastovým rámem, který by dále zvýšil její užitnou hodnotu – snížil její hmotnost. V současnosti má také CZ vz.92 velmi nízkou nákupní cenu. Munice ráže 6,35 mm se pohybuje v cenách cca asi 6 Kč/kus. Objektivně je však třeba říci, že se v žádném případě nehodí na mířenou střelbu a závody – vliv byť i upravené a vyladěné spouště DAO,  přeci jen působí značný problém v mířené střelecké soutěži na střelnici proti zbraním s SA příp. SA/DA systémem. Na obrannou střelbu je však vhodná.

S pozdravem Jarek