Rychlosti 22 WMR z revolveru s hlavní 6,5″

náboje 22 WMR používají převážně myslivci v dlouhých zbraních k odstřelu škodné a jejich katalogové údaje se rovněž vztahují k dlouhým hlavním. Neuvědomuji si, že bych někde viděl měření rychlostí těchto střel z krátkých zbraní a tak jsem byl zvědavý, jakou budou mít střely střílené z revolveru Ruger Single Six s 6,5" hlavní rychlost. Jak z hlediska výkonu, tak velikosti směrodatné odchylky se z krátké zbraně jako nejslabší ukázaly náboje S&B.

Základní údaje o zbrani

Revolver Ruger Single Six s výměnnými válci pro ráž 22 LR a 22 WMR

Počet komor : 6

Délka hlavně : 164 mm  (údaj výrobce 6,5")

Délka válce : 35,68 mm  (válec má zapuštění pro okraje nábojnic)

Spára : 0,2 mm

Tabulku s výsledky měření naleznete zde: http://www.strelci.com/dokumenty/WMR.xls