Přebíjené 357 Mag. z karabiny

Zase jsem trochu měřil, tentokrát přebité 357 Magnum střílené z karabiny s hlavní délky 20".

U prachu S-020-2 mě zajímala rychlost střel zaškrcených do drážky (při prvním měření střely LIMIT drážky neměly, proto byly slaběji zaškrceny). Použil jsem střely S&B FMJ, navážky jsem snížil z 8 grs na 7,4 grs, poprvé jsem měřil při + 24 °C, nyní při +3 °C. Výsledek byl téměř shodný, poprvé jsem naměřil průměrnou rychlost 402 m/s, nyní 405 m/s. I u tohoto poměrně rychlého prachu má tedy síla zaškrcení značný vliv na rychlost střely.
Střely 158 a 180 grs létaly celkem podle předpokladu, pod lehké 125 grs střely zkusím ještě "přisypat“, očekával jsem trochu vyšší rychlost.

Tabulka s výsledky měření zde: http://www.strelci.com/dokumenty/357_prebijene.xls