Co všechno můžete venku najít

          Jednou z mnoha nebezpečných činností, kterou se zabývají základní útvary Policie ČR, jsou nálezy munice a trhavin, kdy jsou policisté povoláni na místo proto, aby nález ověřili a střežili do příjezdu pyrotechnika. Výbušných předmětů – nábojů, granátů, min, trhavin, roznětek atd… bylo vymyšleno a vyrobeno již tolik, že není možné se v nich bez dokonalých znalostí vyznat a také je bezpečně zneškodnit…

          Slýchám, že po zrušení základní vojenské služby přicházejí k policii lidé, kteří mají minimální znalosti o zbraních a pyrotechnických předmětech. Ano, asi to bude pravda, ale jako i v jiných oborech lidské činnosti – jsou zde lidé – fandové, kteří se třesou na vše, co bouchá a druzí, kteří zájem nemají a přesto mohou a jsou dobrými policisty – ale nějaké minimum o těchto věcech by si měli přece jen nastudovat.

          Bohužel problematika nálezů výbušných předmětů se opomíjela i dříve, kolikrát se improvizovalo a často to byl zázrak, že nedošlo k neštěstí: jako třeba tenkrát, kdy na zahrádce za městem nalezl majitel protitankovou minu.

          Přivolaná hlídka milou minu naložila do služební škodovky a mastila to na oddělení. Dozorčímu nahlásili : „vezeme Ti minu“ a hodili ji vedle místnosti dozorčího pod schodiště. Přivolaného pyrotechnika, který se dostavil po hodině – to by v létě na té zahrádce také vydrželi – omývali (skoro doslova). Řval jako tur. Když jim vysvětlil, že by po případném výbuchu z budovy oddělení zbyly pouze fotografie uložené v archívu okresního ředitelství, už borcům tak nějak do smíchu nebylo…….

          Na fotografiích jsou protitankové miny a dále protipěchotní plastové miny – to je pěkné svinstvo, nezjistitelné detektorem kovů. Po inicializaci vyskočí nad terén a rozprsknou se člověku do břicha….

          Ani malé věci není radno podceňovat – jiná hlídka obdržela od nálezce malou plastovou trubičku bílé barvy, označenou nápisem „výbuška V5b“. Jeden z příslušníků tehdy ještě VB ji uložil do kapsy zeleného saka a slavnostně pokračovali v krasojízdě služebním žigulíkem směrem k oddělení. Samozřejmě, že výbuška jak na potvoru, po cestě v kapse explodovala.  Výsledkem bylo: vozidlo žiguli bez oken, mírně nafouklé jako míč, dva úplně hluší příslušníci, jeden v uniformě, druhý ve zbytcích, zato popálený….

          Výbušku V30 jsem viděl v akci, kdy výbuchem byly vymrštěny tři automobilové pneumatiky položené na sobě, do výše cca 25 metrů nad terén, tak doufám, že také nechcete létat a necháte to ležet tam,  kde jste to našli…..

          Proto v případě nálezu nevybuchlé munice, granátů, min a další pyrotechniky platí jedno jediné pravidlo: NEMANIPULOVAT, PONECHAT NA MÍSTĚ, ZAVOLAT PYROTECHNIKA !!

          Stávalo se, stává a určitě stávat bude, že je pyrotechnik přivolán na místo nálezu letecké bomby a pak vyjde najevo, že se jedná pouze o prázdnou tlakovou nádobu do hasícího přístroje. Z fotografie je patrné, že tvar nádob jako by bombě z oka vypadl, a pokud je nález zkorodovaný, zasypaný zeminou atd., není jednoduché správně nález vyhodnotit. Případné zbytečné přivolání pyrotechnika nebude v žádném případě hanbou nebo průšvihem, průšvih by nastal až při výbuchu způsobeném neodbornou manipulací !!

          Velmi nebezpečné jsou i roznětky pro protipěchotní a protitankové miny, používané rovněž k roznětu nastražených výbušnin. Zcela jistě Vám při výbuchu udělají z ruky krvavý pahýl. Československo patřilo před revolucí mezi přední konstruktéry a výrobce roznětek a velká většina jich byla uložena do zásoby ve skladech a následně bohužel také rozpuštěna mezi lidi.  Na fotografii je vlevo typ RO 8, (jehož nijak zvlášť viditelně se lišící varianta RO 8-2, se po spuštění již nedá nijak neutralizovat) a vlevo je roznětka RO-1.

          Mezi nejvíce rozšířené nálezy patří nálezy ručních granátů. Velký podíl na tom mají boje 2. světové války na našem území a také bratrská a dočasná návštěva Sovětské armády. Ale zdá se, že i naší AČR občas nějaký ten granát upadne. Na fotografii je několik typů druhoválečných granátů jak sovětských, tak německých.

          Naší armádou jsou nejvíce používané tyto granáty:

1) Útočný granát RG-4 – nárazový reakční granát, který vybuchuje ihned po nárazu na překážku, s použitím zesilovacího pouzdra se jeho účinek zvyšuje na granát obranný. Smrtící účinek střepin se uvádí na 15 metrů, zraňující účinek až na 200 metrů (tyto údaje se v různé literatuře liší, ale myslím, že i 50 metrů nehraje rozdíl, pokud mi to bouchne pod nosem…..)

2) Obranný granát RG-F1 – obranný  časový  granát, jeho zapalovač se  uvádí do činnosti v okamžiku vypuštění, vybuchuje po  3.2    4.2  sekundách,  smí se házet pouze z krytu nebo okopu. Smrtící účinek se uvádí cca 100 metrů, zraňující do 200 m – zase podle literatury…

3) Ruční granát URG – 86    univerzální (obranný  i  útočný) granát,  zapalovač  se  aktivuje vypuštěním  a    se  páčkou  nastavit  na  funkci  nárazovou  i  časovou,  odjištěný granát v každém případě vybuchne v čase 3.2 – 4.6 sekund.  Smrtící účinek  je cca  8 metrů, zraňující je asi 25 metrů.

          Rozpracovat danou tématiku do hloubky a přidat k tomu fotografie alespoň úplně základních typů různých výbušných předmětů, by vydalo nejméně  na tenkou knihu, což nebyl účel tohoto článku.

          Na závěr Vám přeji pevné nervy a všechny prsty !


Post navigation