Zástřel flobertkou

Psal se druhý květnový týden roku 2008 a stejně jako v jiných městech, procházely centrem Brna skupiny studentů čtvrtých ročníků gymnázií a středních škol, aby v různých kostýmech a za patřičného zvukového doprovodu kolemjdoucím připomněli, že nastal čas "posledního zvonění“.

     V jednom z takovýchto hloučků byl i devatenáctiletý Marek, převlečený za mafiána. Doplněk jeho kostýmu tvořila jakási „bambitka“, postrádající spoušť, což dotyčný vynahrazoval tím, že průběžně natahoval kohout a vypouštěl ho na rám zbraně. Mířil při tom na sebe i své spolužáky. Když skupina kolem poledne procházela po jedné z nejrušnějších brněnských ulic, ozval se najednou výstřel a Markův spolužák, stejně starý Václav, s údivem zjistil, že mu z pravé ruky teče krev. Zasažen byl ze vzdálenosti zhruba dvou metrů. Další ze spolužáků, říkejme mu třeba Honza, zabavil střelci zbraň a doprovodil zraněného Václava k nejbližšímu lékaři, odkud byl převezen do nemocnice. Střelec Marek se následně sám dostavil na policejní oddělení, a stejně tak i svědek Honza, který, slovy policejního protokolu, dobrovolně vydal: „1 ks pistole nezj. zn. a výr. č. – rozpracovaná a nekompletní jednoranná pistole s lůžkovým závěrem, vnějším kohoutem a hlavní ze vzduchovky ráže 4,5 mm, spoušť chybí. V komoře vystřelená nábojnice ráže 4 mm Flobert“.

 Výstřelem z této zbraně došlo ke zranění


     U všech zúčastněných byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu, s negativním výsledkem. Událostí zkroušený Marek vypověděl, že pistoli koupil několik dní předtím na technopárty od neznámého muže za 500 Kč. Chtěl ji dát svému bratrovi, který se učí puškařem – ten ji zběžně prohlédl a prohlásil, že zbraň je k ničemu a dá se použít maximálně na součástky. Proto si ji Marek vzal alespoň ke svému převleku. Domníval se, že pistole je nefunkční a nenabitá. To, že vystřelila, ho velmi překvapilo.     

     Postřelený Václav byl hospitalizován v nemocnici, podle lékařské zprávy utrpěl vstřel cizího tělesa v pravém podpaží v oblasti nervově cévního svazku v měkkých tkáních. Jednodušeji řečeno, utrpěl zástřel paže pravé ruky, kdy střela pronikla pod kůži. Zranění jistě bolestivé, nicméně život naštěstí neohrožující. Druhý den byla Václavovi operativně vyjmuta poměděná olověná střela ráže 4 mm Flobert Short hmotnosti 0,49 g, zdeformovaná do tvaru kotouče o průměru cca 8 mm a tloušťce 2 mm. Po čtyřdenní hospitalizaci byl propuštěn do domácího ošetřování a v důsledku zranění měl 14 dnů omezenou hybnost paže.

     Ke zbrani bylo zjištěno, že se jedná o celoocelovou, jednorannou pistoli s lůžkovým závěrem a jednočinným spoušťovým mechanismem s vnějším kohoutem, bez spoušťového ústrojí a pažbiček. Její celková délka činila 210 mm, výška 105 mm a šířka 18 mm (přes hmatníky vytahovače 25 mm). Hlaveň délky 138 mm ráže 4,5 mm s drážkovaným vývrtem měla v zadní části vystruženou komoru pro náboj 4 mm Flobert Short. Hlaveň byla zalisována do objímky, opatřené jednoduchým vytahovačem. Hlavňová objímka byla vsazena do těla zbraně a uchycena otočně na čep. Uzamčení provedeno odpruženou tyčkou, jejíž zadní šikmina zapadala do otvoru v těle zbraně; ovládací hmatník se nacházel pod hlavní. Zbraň byla opatřena jednoduchými mířidly, tvořenými muškou šířky 2 mm a výšky 5 mm, vsazenou do rybiny na hlavni a hledím v rybině hlavňové objímky se zářezem o šířce 2,9 mm a hloubce 1,5 mm. Díky absenci spouště bylo možno vystřelit pouze po napnutí bicího kohoutu do zadní polohy a následném uvolnění tlaku na kohout, který byl vlivem pružiny vymrštěn vpřed, přičemž pevný zápalník udeřil na okraj nábojnice, zasunuté v nábojové komoře. Celkově se jednalo o nepříliš kvalitně zpracovanou a nedohotovenou zbraň jednoduché konstrukce, vycházející pravděpodobně z meziválečné produkce flobertek, vyráběných firmou Dušek v Opočně.

 Detail otevřeného závěru


     Zbraň byla předložena ke zkoumání Odboru kriminalistické techniky a expertiz (OKTE). V odborném vyjádření z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická balistická expertiza je možno se dočíst: „Při zkušební střelbě z předložené zbraně náboji tuzemské výroby S&B, ráže 4 mm RAND COURTE, byla ve vzdálenosti 2 m od ústí hlavně, naměřena průměrná rychlost střely 181 ms-1.  Při této rychlosti je kinetická energie střely 8,2 J a energetické zatížení průřezu střely je 65 J cm-2. Předložená zbraň má ve smyslu zákona o střelných zbraních a střelivu charakter zbraně kategorie B (§ 5, odst. c, zák. č. 119/2002 Sb.). Podmínky nabývání do vlastnictví, držení a nošení upravuje § 12 zák. č. 119/2002 Sb.“

     Kinetická energie střely palných zbraní, určených pro střelbu náboji typu flobert, se u zbraní kategorie D, tj. schválené výrobní provedení volně prodejné od 18ti let věku, musí dle platného zákona vejít do limitu 7,5 J. Zde byla tato hodnota překročena o 0,7 J, přičemž energie nebyla měřena na ústí, ale ve vzdálenosti dva metry od něj. A to i v případě, že střela ráže 4 mm má v hlavni 4,5 mm volný chod. Je zřejmé, že střela náboje 4 mm Flobert Short při delší hlavni hravě přesáhne onu magickou hodnotu 7,5 J; maximální výkon je uváděn v rozsahu 20-30 J. Proto u volně prodávaných flobertkových zbraní výrobci rychlost a tím i energii střely snižují např. zkrácením hlavně, odstraněním části jejího vývrtu, v případě revolverů i volnějšími komorami a větší spárou mezi válcem a hlavní.

     Součástí odborného vyjádření je rovněž hodnocení účinnosti střel, kdy podle odborné literatury existuje kriterium, podle kterého střely:

  • u nichž hodnota energetického zatížení průřezu střely přesahuje 50 J cm-2 mohou člověku v případě zásahu způsobit vážné zranění nebo smrt
  • u nichž hodnota energetického zatížení průřezu střely je nižší jak 50 J cm-2 mohou člověku způsobit vážné zranění nebo smrt pouze při zásahu oka
  • u nichž hodnota energetického zatížení průřezu střely je nižší jak 5 J cm-2 nemohou člověku způsobit vážnější zranění

       Vcelku zajímavé odpovědi ze strany OKTE se dočkala otázka vyšetřovatele případu, nebyl-li s uvedenou zbraní spáchán v minulosti trestný čin: „Zda předloženou zbraní byl spáchán trestný čin je možné prokázat jen v případě, kdy střely nebo nábojnice, které byly získány při zkušební střelbě ze zkoumané zbraně, jsou porovnány se stopami ve sbírce nábojnic a střel z míst dosud neobjasněných trestných činů, registrovaných na Kriminalistickém ústavu Praha. Vzhledem k tomu, že se v současné době v této sbírce nenachází porovnatelný materiál, nelze toto zkoumání provést.“

 

    Vyjmutá střela a zajištěná nábojnice 4 mm Flobert Short


        Proč zbraň vystřelila až po mnohonásobně opakovaném spuštění kohoutu? Přesah zápalníku ze závěru byl 1,1 mm, avšak uzamykací vůle mezi čelem závěru a hlavňovou objímkou resp. hlavní byla v rozpětí 0,5-0,7 mm, tedy podstatně více, než je u zbraní s lůžkovým závěrem obvyklé; podle C.I.P. je povolená hodnota závěrové vůle u zbraní s lůžkovým závěrem maximálně 0,1 mm. Zápalník na dno náboje dopadal plochou o rozměrech 1,8×2,7 mm, dráha kohoutu v místě středu zápalníku činila necelých 8 mm a impulz bicí pružiny byl poměrně slabý. Je pravděpodobné, že pokud by kohout měl delší chod, silnější nebo více předepnutou bicí pružinu, případně hrany zápalníku byly zkoseny a impulz působil na menší plochu zápalky náboje, došlo by k výstřelu již dříve. Dalšími faktory může být stav náboje a způsob, kterým Marek odpálení provedl.

    Dno nábojnice zdeformované opakovanými údery zápalníku


        Vzhledem k závěrům odborného vyjádření Odboru kriminalistické techniky a expertiz byl Marek obviněn z trestného činu nedovolené ozbrojování podle ust. § 185/1 tr. zákona, kterého se dopustil tím, že ačkoliv nevlastnil zbrojní průkaz, opatřil si střelnou zbraň, kterou lze nabývat do vlastnictví a držet pouze na základě povolení. Obvinění z ublížení na zdraví se vyhnul, neboť skutková podstata tohoto trestného činu vyžaduje buď úmysl takový čin spáchat, nebo je podmínkou porušení povinnosti vyplývající ze zaměstnání (funkce) uloženou podle zákona, případně způsobení těžké újmy na zdraví či smrti z nedbalosti – k tomu naštěstí nedošlo. Marek byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvanácti měsíců, kromě toho musel uhradit výlohy za léčení zraněného spolužáka, které dosáhly téměř dvanácti tisíc korun. Zbraň byla předána k likvidaci.

        I při manipulaci a střelbě flobertkovými, stejně jako vzduchovými, plynovými, expanzními, mechanickými a dalšími zbraněmi je nutno dbát opatrnosti a řídit se obecně platnými zásadami pro použití střelných zbraní.


 Vyšlo v časopise Střelecká revue 6/2009