Kategorizace střeliva Federal EFMJ

Na základě podnětu ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR provedl Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva kategorizaci pistolového střeliva výrobce Federal Premium se střelou EFMJ. Jak se dalo předpokládat, rozhodnutím úřadu bylo toto střelivo zařazeno do kategorie A, tedy mezi zakázané.

Upozornění občanům

Policejní prezidium ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (dále jen „ředitelství služby“) vykonává státní správu ve věcech zbraní, střeliva a pyrotechnického průzkumu dle ustanovení § 74 odstavec 2 a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

V rámci své kontrolní činnosti zjistilo, že se na českém trhu prodává pistolové střelivo se střelou EFMJ, výrobce FEDERAL CARTRIDGE CO, USA. Vyrábí se střelivo se vyrábí v různých provedeních a rážích – pistolový náboj Premium Tactical ráže 40 S&W se střelou 10,69 g EFMJ, Premium Tactical ráže 9 mm Luger se střelou 8,04 g EFMJ, Premium Tactical ráže 45 Auto se střelou 12, 96 g EFMJ, Premium Personal Defence ráže 40 S&W se střelou 8,75 g EFMJ, Premium Personal Defence ráže 9 mm Luger se střelou 6,8 g EFMJ, Premium Personal Defence ráže 45 Auto se střelou 10, 69 g EFMJ.

Ředitelství služby nechalo střelivo dne 17. 6. 2009 zařadit do kategorie zbraní a střeliva ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb. Dne 15.7.2009 vydal Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Rozhodnutí č. 92-03485-09 o zařazení předmětného střeliva do zakázaného střeliva – kategorie A. Rozhodnutí nabývá právní moci po uplynutí lhůty 15 dnů od jeho vydání.  Držitelé výše uvedeného střeliva, nemají-li výjimku, mohou naplnit skutkovou podstatu trestného činu nedovolené ozbrojování.

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o. s. byla o této skutečnosti informována.

kpt. PhDr. Dagmar Bednarčíková