Bezpečnostní systémy krátkých zbraní

Náhodou jsem našel odkaz na bakalářskou práci pod názvem Problematika bezpečnostních systémů u soudobých krátkých palných kulových zbraní, kterou její autor Adam Zelík předkládal v r. 2009 na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

57 stran ve formátu .pdf, odkaz zde: https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download_this_unauthorized=11295