Granátomet H&K 69 aneb krotitel demonstrací

          Již od 30. let minulého století řeší policie situace, kdy pokojná demonstrace přeroste v násilnou, spojenou s projevy davové neposlušnosti, při které může dojít až k rabování, rvačkám a vraždění v ulicích. Jak takovou situaci zvládnout? V demokratických zemích je možnost použití střelných zbraní policií omezena zákony a mířená smrtící střelba do davu není morálně ani zákonně odůvodnitelná.

          Z tohoto důvodu potřebuje policie ke zklidnění pouličních nepokojů typicky policejní zbraň, která nebude zabíjet a nejlépe ani zraňovat, ale udrží militantní pachatele, kteří organizují útoky uprostřed davu, v potřebné vzdálenosti, zchladí jejich horké hlavy a umožní i jejich zatčení, aniž by došlo k ohrožení života a zdraví nezúčastněných nebo okolo stojících osob.

          Takže, úplně nejlepší by byla zázračná střela, která vletí rychlostí světla do davu, okolo všech překážek a nevinných osob, vyhledá určeného pachatele a letmým dotekem, bez následků, ho přemění ve slušného a zákony dbalého občana….. Ale tak daleko ještě bohužel nejsme….. Jednou z možností je použití zbraní, které dokáží vystřelovat slzné granáty a speciální střelivo.

          Od roku 1988 západoněmecká policie prováděla u své Pohotovostní policie testování armádního granátometu Heckler & Koch HK 69, který byl již delší dobu používán ve spolkové armádě. Začátkem roku 1990 byla zbraň zavedena jako zásahový prostředek u pořádkových jednotek a došlo k jejímu přeznačení pro účely policie na: Víceúčelovou pistoli MZP – 1 (zkratka Mehrzweckpistole). Ovšem původní armádní munici s dráždivými látkami, nebylo možno z důvodu jejího příliš velkého dosahu na území města,  v podmínkách policie používat a bylo přistoupeno k vývoji policejní munice. V současné době je zbraň na boku označena nápisem Granatpistole.

          Granátomet HK 69 neboli MZP – 1, je jednoranová zbraň se sklopnou hlavní, ráže 40 x 46 mm, drážkovanou hlavní, s maximálním dostřelem 400 metrů. Mířidla zbraně  umožňují střelbu na 50 a 100 metrů, na hlavni jsou dále sklopná rámečková mířidla, použitelná na vzdálenost 150 až 350 metrů.

          Zbraň se skládá z těchto hlavních částí: hlaveň, pažba, blokační segment s ramenní opěrkou a nosný řemen. Až na plastovou rukojeť je celá zbraň kovová, vyrobená s precizností firmy Heckler & Koch, pouze ke konstrukčnímu řešení blokační páky  mám uživatelské výhrady.

          Hlaveň

          Má šest drážek s pravým závitem. V přední části je u ústí zesílena nákružkem, do jehož horního převýšení s drážkou je vsazena muška, zajištěná kolíkem. Ve střední části hlavně vespod se nachází zesílené upínací pouzdro, ve kterém jsou otvory pro čep, spojující hlaveň s pažbou. V zadní části hlavně se nachází nábojová komora, která je zesílena a na bocích nese čepy, které pak zapadají do blokačního segmentu. Po bocích nábojové komory jsou dvě obloukovitá vybrání, pro snadnější vyjmutí náboje. Na horní části zesílení nábojové komory se nachází výstupek pro upevnění hledí, které je stavitelné výškově i stranově, má dva otočné zářezy – na 50 a 100 metrů a je zde také základna výklopného rámečkového hledí.

          Pažba 

          Slouží k uchopení zbraně a spojuje konstrukční celky dohromady. Skládá se z horní pouzdrové části a rukojeti. V přední části pažby se nachází dva otvory pro čepy upínacího pouzdra hlavně, před nimi je přední oko nosného popruhu. Nad lučíkem se nachází oboustranná páčka zajištění zbraně, s pozicemi značenými S (sicherhait – zajištěno) nebo F (feuer – střelba). V zadní části pažby je také vložena pádová pojistka. Na spodní části pažby je nasazena  plastová rukojeť a zadní oko nosného řemenu.

          Blokační segment

          Vkládá se do zadní části pažby,  do otvoru pro spoušť a dva otvory v bocích pažby, zajištění je pomocí kolíků. Blokační segment slouží jako závěr hlavně, místo pro uložení spoušťového a zajišťovacího mechanismu a také jako základna ramenní opěrky. Ramenní opěrka se vysouvá a zajišťuje pootočením.

          Druhy střeliva :

          Střelivo pro HK 69 se rozlišuje na:

 1. osvětlovací náboje
 2. signalizační náboje
 3. náboje s dráždivými látkami
 4. náboje se střelami z pryže 

          Osvětlovací náboje

          Slouží k osvětlení terénu nebo jednotlivých cílů v noci a za snížené viditelnosti, doba osvitu cca 30 sekund je zajištěna padáčkem, barva světla je žlutá.

          Signální náboje

          Slouží ve dne i v noci jako výstražná signalizace, sdělení zpráv a rozkazů, jedná se světlo s dobou záření cca 8-15 sekund, barvy červené, bílé a zelené.

          Náboje s dráždivými látkami

          Při zavedení granátometu HK 69 do výzbroje německé policie byly používány tyto náboje:

 • Náboj RP 707 je určený na cílenou střelbu na vzdálenost 50 až 100 metrů, dokáže prostřelit i tenkostěnné křehké kryty – okenní tabule nebo dveřní výplně. Náboj je ve tvaru válce délky 105 mm, s červenou zakulacenou špičkou, která obsahuje 2.4 gramu látky CN, neboli chloracetofeton. Látka je jinak známa jako slzný plyn.
 • Náboj RP 707 – cvičný, má světle modrou zakulacenou špičku, neobsahuje CN a slouží k provádění bezpečného a levného výcviku ve střelbě z granátometu.
 •  Náboj RP 707 – opticko-akustický , má černou zakulacenou špičku, po dopadu působí vlivem záblesku a silného zvukového efektu, nehodí se do uzavřených prostor, kde může vyvolat požár.
 • Náboj RP 711 je určený na cvičnou střelbu na vzdálenost 100-120 metrů, jeho nová verze má sníženou pohonnou substanci a tím dostřel na 60-80 metrů. Tělo náboje je válcovité, šedozelené barvy, délky 180 mm. Jeho hlavice obsahuje 5 samostatných tělísek s látkou CN, čímž dochází k jejímu rozptýlení na větší ploše.

          V současné době se používají včetně cvičného RP 707 tyto náboje:

 • Náboj RP 731 – je tvořen hliníkovým pouzdrem, které obsahuje hnací náboj a projektil – 1 ks submunice s obsahem plynu CS nebo CN. Dostřel náboje je 70-90 metrů, doba vyvíjení kouřové emise je cca 45 sekund, slzný kouř pokryje prostor cca 20 x 20 metrů. Hmotnost náboje je 200 gramů a rychlost Vo cca 40 m/s. 
 • Náboj RP 732  – liší se prodlouženým dostřelem na 120-150 metrů.
 • Náboj RP 721 – hliníkové pouzdro o hmotnosti 200 gramů, s dostřelem 60-90 metrů, doba vyvíjení emise je 25-30 sekund, pokrytý prostor cca 20 x 20 metrů.
 • Náboj RP 722 – zvýšený dostřel oproti RP 721 na vzdálenost 120-150 metrů , doba vyvíjení emise je 20-25 sekund.
 • Náboj RP 743 – prodloužené hliníkové pouzdro o hmotnosti 277 gramů, s dobou vyvíjení emisí cca 25-30 sekund a dostřelem 50-70 metrů.

          Náboje s pryžovými střelami

          Náboj s jednotnou pryžovou střelou není z hlediska bezpečnosti a malé přesnosti při zásahu považován za ideální řešení, proto byly ke zbrani zavedeny náboje s pryžovými broky:

 • Náboj s pryžovými broky – obsahuje 16 kusů broků z tvrdé gumy, každý o hmotnosti 12 gramů. Ve vzdálenosti 25 metrů od zbraně vytvoří broky obrazec o průměru cca 2 metry, čímž je ale náboj vyloučen z použití proti  jednomu určitému  pachateli na větší vzdálenost. Jednotlivé broky neprojdou lidskou kůží, ale při zásahu způsobují značnou bolest. Ve vzdálenosti 30-35 metrů ale už svoji účinnost ztrácejí.
 • Náboj se vzájemně spojenými broky – v náboji se nachází také 16 kusů broků z tvrdé gumy, ale ty jsou spojeny nylonovým vláknem, po vystřelení tak vytváří letící hrozen, který předává celou svoji energii zasaženému cíli. Zásah jednoho určitého pachatele je možný do 20 metrů.
 • Náboj s pryžovým smotkem – náboj obsahu čtyři tyčinky z tvrdé gumy, délky 10 cm, ve spodní části spojené segmentem. Po výstřelu se tyčky na segmentu rozvinou do podoby kříže a vytvoří tak letící plochu o průměru cca 25 cm. Protože odevzdání energie cíli, probíhá na poměrně velké ploše, je riziko úrazu snížené, ale větším odporem letícího předmětu se snižuje i účinná vzdálenost,  která činí cca 10-15 metrů.

          Granátomet HK 69 byl také zaveden do výzbroje pořádkových jednotek Policie České republiky a poprvé se objevil na veřejnosti v rukách příslušníků pražské SPJ při obraně Nuselského mostu v Praze v rámci opatření při zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000.

          Technická data

 • ráže :                     40 x 46 mm
 • délka zbraně :        460/680 (zasunutá/vysunutá ramenní opěrka)
 • záměrná :               342 mm
 • délka hlavně :        357 mm
 • počet drážek :        6
 • šířka zbraně:          55 mm
 • výška zbraně :       205 mm
 • hmotnost :             2600 gramů
 • max. dostřel :        400 metrů 

          Střelba z granátometu HK 69

          Střelba z granátometu je příjemná, ale je hned poznat, že se jedná původně o vojenskou zbraň. Zpracování zbraně odpovídá kvalitě firmy Heckler & Koch, ale nezapře v sobě armádní původ, zvláště konstrukční řešení blokační páky, která uzavírá sklopenou hlaveň do blokačního segmentu, mohlo být řešeno o mnoho lépe. Napínací a blokační páky jsou tak blízko u sebe, že není problémem ve stresu nebo v rukavicích se přehmátnout a místo odblokování a sklopení hlavně si natáhnout napínací páku – úderník.

          Po sklopení blokační páky ( horní páka ) se vyklopí hlaveň, do které se volně vloží náboj. Hlaveň se zaklopí zpět do blokačního segmentu a dorazí se, až cvaknutí blokační páky potvrdí její uzamčení. Pak se musí natáhnou rukou úderník ( spodní páka ) dozadu. Po zamíření cíle je nutné vyvinout značnou sílu na stisknutí spouště, která má odhadem odpor asi 7 kg. Po výstřelu a vyklopení hlavně, se prsty uchopí okraje nábojnice ve výřezech v bocích nábojové komory a nábojnice se vyjme.

          Zpětný ráz zbraně je minimální, rovněž zvuk výstřelu připomíná jen tiché lupnutí,  výstřel z malorážky je hlučnější. Pouze rovná výsuvná pažba je dost nepohodlná, srovnat oko, mířidla a pažbu dohromady,  je pro nevycvičeného střelce oříškem. Zbraň byla použita při původním, továrním nastřelení.

          Ke zkušební střelbě byly použity nástřelné náboje RP 707 – cvičné. Mířidla byla nastavena na vzdálenost 50 metrů. Na vzdálenosti 35 metrů byly postaveny dva sloupce z automobilových pneumatik o výšce cca 120 cm a mezi ně umístěn obyčejný kovový popper. První výstřel, zamířený na střed sloupce pneumatik, jej přeletěl, druhý výstřel, zamířený o trochu níž, zasáhl a shodil horní pneumatiku pravého sloupce. Proto bylo nutno mířit na spodní okraj sloupce, přitom  byly sloupce s přehledem zasaženy do střední části.

          Poslední dva výstřely byly zamířeny na spodní okraj popperu, který byl oběma výstřely bez problémů zasažen do střední části. Přesnost zbraně lze hodnotit jako dobrou, samozřejmě s přihlédnutím k jejímu účelu, jen vysoký odpor spouště může vést ke stržení zbraně.

          V brzké době se připravuje u Policie ČR k testování nové střelivo s gumovými střelami, kdy by granátomety měly být vybaveny  kolimátory, místo výklopného rámečkového hledí, které je pro policejní použití zcela zbytečné ….. Pro dosažení ještě lepší přesnosti by ale bylo ještě vhodné upravit i spoušťový mechanismus.               


Vložení náboje do nábojové komory


Detail polokruhových vybrání na bocích nábojové komory pro snadnější vytažení


Střelba na sloupec pneumatik – zamíření na cíl


Skupina terčů vzdálená 35 metrů


Výstřel na levý sloupec pneumatik


Zásah sloupce a oblaka dýmu


Skupina terčů s popperem


Zásah popperu


Zásahy popperu a sloupců s pneumatikami


Zásah středu popperu


Granátomet HK 69 z levé strany


Granátomet HK 69 z levé strany s vyklopenou hlavní


Granátomet HK 68 z pravé strany, s vyklopenou hlavní


Pomocná vyklápěcí mířidla na hlavni


Pomocná vyklápěcí mířidla na hlavni


Pomocná vyklápěcí mířidla na hlavni v detailu


Zadní část granátometu – hledí, opěrka, blokační segment s napínací a blokační pákou


Zadní část granátometu – hledí, opěrka, blokační segment s napínací a blokační pákou


Nábojová komora a vývrt hlavně v detailu


Střelivo používané v současnosti


Starší provedení náboje RP 711 v porovnání s RP 707 cvičným nábojem


Legenda k rozpadu zbraně

 1.1    hlaveň

  1.2        muška

  1.3        rozpínací kolík

  1.4        pouzdro

  1.5        rozpínací kolík

  1.6        základna hledí

  1.7        rozpínací kolík

  1.8        excentrický čep

  1.9        hledí se zářezem

  1.10      šroub stranové regulace

  1.11      zarážka

  1.12      kolík

 2.1       kryt pažby

  2.2         rozpínací kolík

  2.3         vložka

  2.4         pružina hlavně

  2.5         šroub předního oka řemene

  2.6         přední oko

  2.7         pojistný kroužek

  2.8         šestihranná matice

  2.9         plech západky

 2.10        zajišťovací hřídel

 2.11        pojistný kroužek

 2.12        rozpínací kolík

 2.13        pravá páčka pojistky

 2.14        levá páčka pojistky

 2.15        protipádová pojistka

 2.16        pružina protipádové pojistky

 2.17        válcový kolík

 2.18        rozpínací kolík

 2.19        pažbička

3.1     blokační segment

  3.2        ramenní opěrka

  3.3        ložisko pružiny

  3.4        pružina

  3.5        úderník

  3.6        spoušť

  3.7        pružina spouště

  3.8        ložiskový čep

  3.9        páčka spouště

  3.10      pružina páčky spouště

 3.11     čep páčky spouště

  3.12      tlačný čep

  3.13      pružinová západka

  3.14      rozpínací kolík

  3.15      páčka blokace

  3.16      čep

  3.17      pružina páčky blokace

  3.18      pohyblivé rameno


Tento článek o granátometu H&K 69 vyšel v březnovém čísle časopisu Zbraně a náboje.