Experiment s vložnou komorou

     V srpnu roku 2009 jsem měl díky laskavosti slovenského výrobce možnost účastnit se experimentálního testu zařízení, pracovně nazvaného: Vložná nábojová komora 7,62×39/7,65×17 mm.

     Myšlenka vložných hlavní a nábojových komor není zdaleka nová a vyskytují se v mnoha variantách. Používají se především k výcviku ve střelbě, ale mají i další využití. Ještě před nedávnem se v sousedním Německu prodávaly vložné komory ve tvaru brokového náboje, které se po zasunutí kulového náboje daly použít k dostřelení zvěře (z brokovnice) nebo s expanzním nábojem k salutní (pozdravné) střelbě. Myslivcům tak odpadala nutnost nosit s sebou k dostřelné ráně krátkou zbraň – postačovala vložná komora a několik dalších nábojů. Není však známo, že by se v minulosti zkoušela kombinace shora uvedených ráží.

Vlevo náboj 7,62×39 mm, uprostřed vložná nábojová komora, vpravo náboj 7,65 mm Browning


Účel testu

     Vložná nábojová komora 7,62×39/7,65×17 mm byla zhotovena k otestování možnosti redukované střelby ze zbraní ráže 7,62×39 mm (náboj vz. 43). Z praktického hlediska se jednalo o test zařízení, umožňujícího střelbu náboji 7,65×17 mm Browning ze zbraní ráže 7,62×39 mm, např. v místech, kde není možno použít výkonný vojenský náboj. Úvaha byla věnována především ozbrojeným silám (armáda, policie), kde zbraně na náboj 7,62×39 mm jsou stále základní zbraní jednotlivce. V případě Česka a Slovenska je touto zbraní Sa vz. 58 a vzhledem k tomu, že ve výzbroji byly a stále jsou zbraně na náboj 7,65 mm Browning (Sa vz. 61 Škorpion, pistole ČZ vz. 50/70), není problém ani s alternativním střelivem.

     Dalším faktem byla teoretická možnost použití jednoduchého tlumiče hluku výstřelu. Standardní náboj 7,62×39 mm má střelu o hmotnosti kolem 8 g, jejíž počáteční rychlost při výstřelu z pušky činí rámcově 700 ms-1 a energie 2.000 J. Hluk výstřelu není možno díky nadzvukovému třesku utlumit bez použití speciálních (a drahých) nábojů nebo zařízení. Oproti tomu není zásadní problém utlumit hluk výstřelu náboje 7,65 mm Browning se střelou o hmotnosti 4,7 g s potenciálem počáteční rychlosti cca 315 ms-1 a energií nějakých 240 J. Uvažováno bylo opět směrem k ozbrojeným silám, neboť tlumiče hluku výstřelu jsou v České a Slovenské republice zařazeny mezi zakázané doplňky zbraní a závit na ústí hlavně, který by bylo možno použít k uchycení tlumiče, mají především vojenské zbraně.

Konstrukce

     V principu se jedná o ocelovou vložku ve tvaru nábojnice 7,62×39 mm, ovšem bez krčku. Jako materiál pro výrobu byla použita hlavňovina 7,62 mm z oceli třídy 15 230. Délka vložné komory je 32,4 mm, vnější průměry jsou shodné s nábojnicí 7,62×39 mm dle normy C.I.P. (vyjma krčku). Hmotnost činí 8 g. Ve spodní polovině vložky je vystružena komora pro náboj 7,65 mm Browning (včetně zahloubení pro okraj nábojnice), na kterou navazuje 15,5 mm dlouhý vývrt, tvořený čtyřmi pravotočivými drážkami a poli. Účelem vývrtu je odstranění volného letu střely ve vložné komoře. Při konstrukci bylo vycházeno z předpokladu, že rozdíl mezi průměrem střel nábojů 7,62×39 mm vz. 43 a 7,65×17 mm Browning je minimální, u obou se používá stejné stoupání vývrtu 1:240 mm a zařízení je určeno ke střelbě na krátké vzdálenosti, kde nebude mít významný vliv odlišná balistika.

Řez vložnou nábojovou komorou 7,62×39/7,65×17 mm, vespod utržený okraj


Zamýšlené použití

     Do vložné nábojové komory se zespodu zastrčí náboj 7,65 mm Browning, vložná komora s nábojem se zasune do nábojové komory zbraně ráže 7,62×39 mm a uzavře se závěr. Po výstřelu se střela zařízne do drážek vložné komory, překoná její krátký vývrt a pokračuje v letu hlavní zbraně. Následně se vložná komora vyhodí ze zbraně, odstraní se z ní vystřelená nábojnice a vloží další náboj. V případě automatických a samonabíjecích zbraní je jejich funkce vyřazena a zbraň funguje jako jednoranná, což umožňuje bezproblémové „uklizení“ vystřelené nábojnice. Vzhledem k nepatrným rozměrům a hmotnosti je možno vložnou nábojovou komoru(y) nosit společně s náboji 7,65 mm Browning bez obtíží v kapse.

Vložná komora s nábojem 7,65 mm Browning v nábojové komoře Sa vz. 58


Průběh testu

     Experimentu byly podrobeny dvě vložné nábojové komory. Použit byl Sa vz. 58, náboje 7,65 mm Browning a 7,62×39 mm od různých výrobců. Při zkoušce nabíjení bylo zjištěno, že vložnou komoru není možno nabít do Sa vz. 58 standardním způsobem ze zásobníku; ozuby závorníku ji ze zásobníku odebraly, avšak komora se přední hranou zasekávala o plochu pod náběhem. Pro spolehlivou funkci bylo nutno komoru s nábojem vložit do hlavně ručně a teprve pak uzavřít závěr, což se provádělo jeho vypuštěním.

     První, zkušební střelba byla vedena na vzdálenost 5 metrů do krabice s papírovou hmotou a na ocelový plát, aby bylo možno zachytit a prozkoumat střely. Po šestém výstřelu bylo zjištěno, že došlo k utržení okraje po celém obvodu vložné komory ve formě kroužku. Podle tvaru vystřelené nábojnice bylo možno usoudit, že okraj se neutrhl při výstřelu, ale ještě před ním a že se ulomil při nárazu čela závorníku závěru vypuštěného ze zadní polohy na dno komory. Nábojnice byla v důsledku toho zaražena do náběhu vývrtu vložné komory a při výstřelu došlo k deformaci jejího ústí do tvaru ostřiny.

Vlevo střely 7,65 mm Browning vytažené z papírové hmoty, uprostřed plášť střely a měkké ocelové jádro, zdeformované po nárazu na ocelový plát, vpravo vystřelené nábojnice


     Druhá vložná komora byla zkoušena střelbou na vzdálenost 20-25 metrů s hledím samopalu vz. 58 nastaveným na metnou dálku 100 metrů. Střely nábojů 7,62×39 mm i 7,65 mm Browning měly na uvedenou vzdálenost srovnatelný rozptyl. Zajímavým zjištěním bylo, že zatímco střely starých nábojů Sellier & Bellot s měkkým ocelovým jádrem chodily „na flek“, u nových nábojů téhož výrobce létaly celoplášťové střely s olověným jádrem přibližně 10 cm pod záměrný bod. Střelba náboji 7,65 mm Browning byla velmi pohodová, srovnatelná s malorážkou a účastníci testu se shodli na tom, že je potěšením těmito náboji ze samopalu vz. 58 střílet. Aby nedošlo k uražení okraje jako v případě první komory, nebyl při nabíjení závěr vypouštěn ze zadní polohy, ale jen z první třetiny a případně doražen. Přesto bylo po vystřelení 35ti nábojů 7,65 mm Browning zjištěno, že okraj je v místě drážky prasklý ve třetině jejího obvodu. Proto byla střelba ukončena.

Jeden z testovacích terčů


     První komora měla vnitřní otvor pro náboj 7,65 mm Browning pouze vystružený, což se projevovalo tím, že vystřelenou nábojnici bylo nutno odstranit směrem od ústí za pomoci nástroje (tyčky). Druhá byla uvnitř i leštěná, takže nábojnice vypadávaly vlastní vahou, případně stačilo klepnout vložkou o stůl. Vyjma prasklých okrajů nejevily vložné komory po provedeném testu známky opotřebení.

Nedostatky

     Zásadním konstrukčním nedostatkem vložné komory bylo, že zápich pro vytahovač na vnější spodní části vložné komory se střetával s hranou vnitřního zahloubením pro okraj nábojnice 7,65 mm Browning. V důsledku toho došlo k neúměrnému zeslabení materiálu komory v místě zápichu, což se projevilo praskáním okraje po opakovaných nárazech závěru na dno. Dalším nedostatkem bylo, že se vložka s nábojem musela vkládat do komory zbraně ručně a zbraň nebylo možno použít jako opakovačku. Tyto nedostatky není možno vyřešit jednoduchým způsobem a z tohoto důvodu bylo testování ukončeno a další měření nebyla prováděna.

Shrnutí

     Test vložné nábojové komory 7,62×39/7,65×17 mm byl bezesporu zajímavý, nicméně ukázal, že se jedná o „slepou uličku“ – alespoň v případě ráže 7,62×39 mm. Jak by zařízení fungovalo např. u ráže 7,62x54R či 7,62×51 mm (308 Win.) kde nehrozí že by docházelo k praskání okraje vložné komory a u jednořadých zásobníků je otázkou. Další věcí je, že v České i Slovenské republice je vložná nábojová komora podle příslušných zákonů o střelných zbraních a střelivu brána jako hlavní část zbraně a pro civilní využití se musí registrovat.

            Měření průměru vodící části střely u náhodně vybraných vzorků

Náboj

Výrobce

Střela

Naměřeno G1

Maximum G1 podle C.I.P.

7,65 mm Browning

Zbrojovka Brno

FMJ, Pb jádro

7,83 mm

7,85 mm

7,65 mm Browning

Sellier & Bellot

FMJ, Fe jádro

7,82 mm

7,85 mm

7,62×39 mm

Barnaul, Rusko

FMJ, Pb jádro

7,89 mm

7,92 mm

7,62×39 mm

Sellier & Bellot

FMJ, Fe jádro

7,88 mm

7,92 mm

7,62x54R

Barnaul, Rusko

FMJ, Pb jádro

7,89 mm

7,92 mm

Měření průměru vybraných vzorků střel


Článek vyšel v časopise Střelecká revue 2/2010