Škrtící drážky střel

Moc se mi nechtělo, ale nakonec jsem si přece vyrobil "fórichtuňk“ sloužící k vytvoření škrticích drážek střel. Zatím jsem to sice nezkoušel, ale měly by jím jít tvořit i drážky na nábojích už osazených střelami (jako mají např. některé 38 Special od S&B) a tím zvýšit výtahovou sílu střel.

Funkčně je přípravek velmi podobný tomu na obrázku, kromě možnosti nastavení výškové polohy střely šroubem a tím vzdálenost tvořené škrticí drážky od dna střely, má můj navíc možnost nastavit i výšku drážkovacího kotoučku. Není však zdaleka tak hezky profesionálně zpracován.

Tento obrázek je ze stránek firmy http://www.buffaloarms.com/Detail.aspx?PROD=157407&CAT=3872


Zjistil jsem totiž, že moje LA karabina má nějakou delší komoru a např. se střelou LRN 158 grs od S&B mi do ní vejde náboj 357 Magnum 45 mm dlouhý, se střelou SJHP 158 grs od Remingtonu 44 mm dlouhý atd. Přes podavač mi bez drhnutí projde náboj 42,5 mm dlouhý, ty delší bych musel nabíjet shora přes závěr.

Řádně zaškrcené střely, nejlépe do drážky, považuji u zbraní s trubicovým zásobníkem za velmi důležité, jinak by otřesem zpětného rázu a tlakem zásobníkové pružiny mohla střela sednout až na prach, zmenšit tak spalovací prostor a následky by mohly být velmi nepříjemné.

Zvětšením OAL se zkrátí délka letu střely při opouštění nábojnice do okamžiku zařezávání do drážek vývrtu, tím by se měla zvýšit přesnost střelby, ale od karabiny s 20“ hlavní velké zvýšení přesnosti neočekávám. Dál se zvětší spalovací prostor v nábojnici, což by mělo přispět ke snížení tlaků nebo při stejných tlacích umožnit  nepatrně zvýšit navážku prachu.

Přípravek není dosud zcela hotový, klika a její uchycení jsou zatím provizorní a schází doraz k nastavení hloubky drážky, ale neodolal jsem a několik škrticích drážek jsem vyzkoušel udělat.


Na obrázku jsou střely FMJ 158 grs od firmy Limit. Střely jsou určeny pro náboje 38 Special a nemají škrticí drážky. Plášť je z ocelového plechu, plátovaného slitinou mědi.


Na dalším obrázku jsou střely LRN 158 grs od S&B, určené pro náboje 38 Special, v provedení od výrobce rovněž bez škrticích drážek.

Šířka vytvořené drážky se na obrázku zdá nerovnoměrná, je to způsobeno tím, že při drážkování se tmavý povlak střely místy odloupl a místy ne.


Na dalším obrázku je střela SJHP 125 grs od firmy Remington určená pro náboj 357 Magnum. Škrticí drážka vpravo tvořená jemnějšími zuby je původní od výrobce.  Drážka vlevo s hrubšími zuby je vytvořena mým, zatím ne zcela hotovým přípravkem.

Přípravek jsem dělal hlavně kvůli možnosti vytvoření škrticích drážek na střely které je nemají nebo je mají v místě které mi nevyhovuje, přesto jsem dnes zkusil „udělat vrásky“ za účelem zvýšení výtahové síly i na nábojnice.


Na posledním obrázku je vlevo nábojnice 38 Special od S&B s původní jemnou drážkou udělanou výrobcem. Vpravo je nábojnice od stejného výrobce, na které původně drážka nebyla, vytvořil jsem ji až po přebití náboje. Stavitelný doraz pro nastavení hloubky drážek ještě stále nemám, drážka je tedy zbytečně hluboká a podstatně by zkrátila životnost nábojnice. Toto musím urychleně napravit.