Stěhování brněnského OSZBM

Ve dnech od 11. srpna 2011 do 21. srpna 2011 bude probíhat stěhování Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál v Brně z ulice Černovická č. 10A na ulici Příční č. 31. Dne 22. srpna 2011 bude úřední den 8,00 – 17,00 hodin na Příční č. 31.

Omlouváme se, ale ve výše uvedených dnech nebude možné provádět žádné správní úkony při plnění úkolů na úseku státní správy na úseku zbraní, střeliva, bezpečnostního materiálu.