Tak nevím

Z dnešního měření jsem velmi rozpačitý a výsledky si nedovedu uspokojivě vysvětlit. Porovnával jsem rychlosti trojích nábojů 357 Magnum, jedny měly obvyklou délku 40,4 mm a druhé měly stejnou zápalku, střelu, nábojnici i množství prachu, pouze byly o něco delší, jejich střely byly méně zasunuty do nábojnic. Na střely delších nábojů jsem dělal škrticí drážky přípravkem o kterém jsem už psal, střely LIMIT byly původně bez škrticích drážek, na ně jsem je dělal i pro menší OAL.

Podle dostupné literatury jsem se domníval, že s větší délkou náboje a tím zvětšením spalovacího prostoru výrazněji poklesne tlak a mírně poklesne i rychlost střely, výsledky měření rychlostí (tlak samozřejmě nejsem schopen změřit) však naznačují něco jiného. Ve dvou případech došlo u delších nábojů k nepatrnému zvýšení průměrné rychlosti a v jednom případě jsem naměřil stejné hodnoty.

Jediné řešení, které mě napadlo je to, že přípravkem zhotovené škrticí drážky s hrubšími zuby než mají originální škrticí drážky mění výtahovou sílu střel a to i tehdy, když žehlička kterou škrtím byla naprosto stejně nastavena. Tomu by odpovídala i stejná rychlost střel LIMIT, které byly původně bez škrticích drážek a přípravkem jsem je dělal na náboje s běžnou i větší OAL. U dalších nábojů došlo k nepatrnému zvýšení rychlosti, což by mohlo svědčit o jiné výtahové síle.

Měřil jsem na otevřené střelnici při teplotě 25°C, střílel z LA karabiny s 20“ hlavní, každým druhem nábojů jsem změřil 5 ran, uvedené výsledky jsou průměrné hodnoty, zaokrouhlené na celá čísla.

Dále jsem byl zvědavý na rychlosti terčových nebo westernových nábojů s olověnými střelami a navážkami od 4 do 4,6 grs prachu AA No. 2. Navážka 4,6 grs se ukázala jako dobře použitelná, nižší navážky nestačily roztáhnout nábojnice, utěsnit je vůči komoře a dost silně je špinily zvenčí. Nábojnice od S&B patří alespoň v této ráži k těm tvrdším, je pravděpodobné, že při použití měkčích nábojnic by i nižší navážky špinily nábojnice méně.

Přebíjené 357 MAGNUM, měřeno hradly ProChrono  Digital, střílené z LA karabiny s 20" hlavní

   
Náboj-nice   Střela Prach   Tepl. Ø V3 Ø E3 Směr.    
Záp. Výrob-ce Druh Hmot. (gr) Druh Hmot. (gr) OAL °C (m/s) (J) odch.    
S&B S&B, SR Rem. SJHP 125 D037–02 17,8 42,0 25 648 1 699 3,61    
S&B S&B, SR Rem. SJHP 125 D037–02 17,8 40,4 25 641 1 665 2,14    
S&B S&B, SR Rem. SJHP 158 D037–02 15,0 41,7 25 537 1 475 2,42    
S&B S&B, SR Rem. SJHP 158 D037–02 15,0 40,4 25 534 1 462 5,75    
S&B S&B, SR LIMIT FMJ 158 D037–02 13,7 41,5 25 510 1 329 1,96 se škrt. drážkami
S&B S&B, SR LIMIT FMJ 158 D037–02 13,7 40,4 25 510 1 330 1,60 se škrt. drážkami
                           
S&B S&B, SPM ? L RNFP 158 AA No.2 4,0 40,4 25 299 456 2,24 silně očazené nábojnice
S&B S&B, SPM ? L RNFP 158 AA No.2 4,4 40,4 25 315 509 3,19 méně očazené nábojnice 
S&B S&B, SPM ? L RNFP 158 AA No.2 4,6 40,4 25 327 547 2,32    

Nevím, kdo vyrobil střely označené otazníkem.


Kromě toho jsem z karabiny měřil rychlosti střel nábojů 38 Special +P Federal Premium se střelami Hydra-Shok JHP 129 grs. Naměřil jsem průměrnou rychlost 386 m/s, tomu odpovídá energie 622 J. Přiznám se, že z karabiny jsem očekával vyšší rychlost, ale náboje jsou asi plněny nějakým rychlejším prachem, který v delší hlavni způsobuje jen malý přírůstek rychlosti střely.