Hmotnosti střel 38/357

Pořídil jsem si novou digitální váhu do 20 g, vážící při zatížení do 10 g s přesností na 0,001 g a při zatížení od 10 do 20 g s přesností na 0,002 g, a co je důležité, umí vážit i v grainech. Přidávám váhy všech střel určených pro 357 Magnum nebo 38 Special, které jsem měl doma. Z každého druhu střel bylo váženo 20 náhodně vybraných kusů, ve výsledku jsou vždy uvedeny minimální, maximální a průměrné váhy, na posledních řádcích je směrodatná odchylka.

Mezi olověnými střelami se s největším rozptylem vah umístily S&B 158 grs LRN, všechny střely Ares vykazovaly menší směrodatnou odchylku.

Naopak mezi plášťovanými střelami se jako nejlepší jevily S&B 158 grs SP, nevětší rozptyl vah měly střely Limit 158 grs FMJ, jde o starší provedení s ocelovým poměděným pláštěm, ne Frontiery, které firma Limit nabízí nyní.

Dancek