Sdělení OSZBM JmK – kolky

V souvislosti s ustanovením § 163 odst. 3 písm. c) zákona číslo 280/2009 Sb., daňový řád, zanikla povinnost správce daně a poplatku zajistit prodej kolkových známek. Správcem daně je při plnění úkolů státní správy ve věcech zbraní a střeliva Policie České republiky. Proto od 1. července 2012 nebudou na jednotlivých kontaktních místech oddělení správního řízení Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje prodávány kolkové známky a jednotliví účastníci správního řízení si je musí k zaplacení poplatku opatřit sami před podáním žádosti. Kolkové známky je možné koupit například na pobočkách České pošty.

plk. Mgr. Bc. Ivo Tesař

vedoucí Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál