Sdružení Lex – dotazník Evropské komise

Dobrý den,

chtěl bych Vás informovat o počínající nové iniciativě EU, která se týká možného omezování držení zbraní občany.

Jde zatím o průzkum, uveřejněný na stránkách IPM: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ReduceFirearmsRisk

Jak plyne i ze zdůvodnění, jde v zásadě o velice nebezpečný dokument. Pro zajímavost přikládám výtah ze zdůvodnění s mými připomínkami:

Evropská komise se chce seznámit s názory občanů a zúčastněných stran na to, co je třeba podniknout na úrovni EU ke zmírnění nebezpečí, jež představuje používání střelných zbraní pro osoby žijící v EU (zavádějící tvrzení. Legální vlastnictví palných zbraní nepředstavuje v rámci EU statisticky významný problém. Zneužití jednotlivých excesů  Breivik- vede k vytváření pocitu ohrožení, který však není na místě  jde vlastně o šíření poplašné zprávy). Odpovědi na tento dotazník budou využity při přípravě sdělení, které Komise plánuje přijmout v druhé polovině tohoto roku, jakož i případných budoucích právních předpisů a dalších iniciativ.

Střelné zbraně používají pachatelé závažné trestné činnosti, terorismu i nedovoleného obchodování. (zavádějící-největší masakry byly většinou spáchány za pomoci výbušnin, dopravnách prostředků apod.  září 2001, výbuchy v londýnském metru, plyn v Japonsku…) Pistole a dalších střelné zbraně jsou většinou vyrobeny legálně a často i legálně po desetiletí vlastněny. Pokud se ale dostanou do rukou nepovolaným osobám, mohou být zneužity k trestné činnosti s tragickými následky, jako tomu bylo v poslední době například při útocích v Toulouse, na norském ostrově Utøya nebo v belgickém Lutychu (ve většině těchto případů se jedná o selhání státních orgánů, které o problémech s danými lidmi věděly, ale nereagovaly adekvátně. Je nesmyslné obviňovat a následně postihovat slušné vlastníky zbraní de facto z nepřímého podílu na těchto činech). Obchodování se střelnými zbraněmi generuje zisky, které jsou dále zneužívány k organizované trestné činnosti, jež podrývá zásady právního státu.(opět zavádějící tvrzení-o jaké obchodování jde-legální/nelegální. Takto pojato je vlastně jakýkoliv obchodník se zbraněmi automaticky zločinec. Nelegálni obchod je navíc trestný již dle stávajících legislativ). Tyto zbraně jsou odcizovány ze zásob v bývalých válečných zónách (například na západním Balkáně) nebo získávány úpravou znehodnocených zbraní (Zavádějící: bez jakéhokoliv statistického přehledu-kolik bylo spácháno trestných činů s upravenými znehodnocenými zbraněmi v rámci EU? Ví to vůbec někdo? Takto se jedná pouze o plácání do vody), případně ze součástí prodávaných na internetu (kolik bylo spácháno trestných činů s takto získanými zbraněmi? Snaha o kontrolu internetu).

Budete-li se chtít seznamit s dalšími podrobnostmi, jsem k dispozici.

S pozdravem Ing. Zdenek Blažek, Csc.

president OS LEX

GSM: 00420 603 200 858