Test přebíjených 357 Magnum s Gaschecky

Dnes mi přálo štěstí, dostal jsem se na střelnici a tak jsem měl možnost poprvé vyzkoušet střely s home made GC. Na směrodatné odchylce rychlostí jsem žádné extra zlepšení nezpozoroval, je ale docela dobře možné, že jsem nepoužil odpovídající navážky a pro střely s GC je budu muset teprve najít. Přesnost střelby obvykle souvisí se směrodatnou odchylkou, jen málokdy se v jednom místě terče potkají střely, když každá letí jinou rychlostí.

Co mě ale nadchlo bylo to, že olověné střely 150 grs RNFP s GC jsem hnal průměrnou rychlostí 584 m/s a v hlavni nezůstala ani stopa po otěru olova. Příště zkusím jít na ještě vyšší rychlosti.

Na posledních dvou řádcích přebíjených nábojů je vidět, co může udělat změna zápalek a nábojnic. Průměrné rychlosti stejných střel jsou při stejné navážce prakticky stejné, ale směrodatná odchylka rychlostí je téměř dvojnásobná.

Mám vyzkoušené, že použití magnum nebo ještě lépe SR zápalek spolu s prachy SP-2 a SP-3 (obecně s pomalu hořícími sférickými prachy) zmenšuje směrodatnou odchylku rychlostí střel. Zápalka CCI 450 tj. SRM však nijak zřetelně odchylku nezmenšila. Tuto zápalku jsem použil v 357 Magnum poprvé, chtělo by to více zkoušek, domnívám se však, že takto výkonná zápalka už je schopna pohnout i silně zaškrcenou střelou a tím rozhodit tlakové poměry při rozhořívání prachu.

Změřil jsem i rychlost továrně vyráběného náboje Magtech Guardian Gold se střelou 125 grs JHP, je to sice typický obranný náboj určený do krátkých zbraní v zemích kde jsou JHP střely pro ně dovoleny, ale po stránce energie si neudělal ostudu ani v karabině, jen ta směrodatná odchylka by mohla být trochu menší…