Rozlišení střel

Základní rozlišení střel nábojů do ručních palných zbraní zavedených v Čs. ozbrojených silách podle barvy na hrotu střel.


Posledních přibližně 50 let je pro potřeby Čs. ozbrojených sil zavedeno, resp. sjednoceno barevné označování hrotů střel nábojů do ručních palných zbraní. Je to praktická záležitost, neboť na první pohled lze rozlišit, jaký druh střely konkrétní náboj obsahuje (např. v nábojovém pásu) i když není k dispozici šablonování hromadného balení. S postupem času však dochází k dohadům, jakou střelu vlastně určitá barva či barvy označují. Jelikož je značení zavedených Čs. vojenských nábojů až na vyjímky jednotné, lze pro určení druhu střely použít následující pomůcku :

 • Pokud není střela barevně rozlišena, bude pravděpodobně obsahovat jádro z měkké oceli, v úvahu však přichází i jádro celoolověné.
 • Stříbrná špička – střela s měkkým ocelovým jádrem. Pro přesnou střelbu (Odst) jsou vyběrové. Použití proti živé síle.
 • ®lutá špička – střela těžká (Tž). Dlouhá střela s celoolověným jádrem. Použití proti živé síle, zpravidla do kulometů.
 • Zelená špička – střela svítící (Sv). Obsahuje pouzdro se stopovkou, která je zažehnuta při výstřelu. Stopovka značí let střely na cíl (trasování), doba svítivosti je závislá na složi a typu náboje.
 • Červená špička – střela zápalná (Z). Obsahuje pouzdro se zápalnou složí, případně dvě pouzdra mezi kterými je ocelový váleček. Slouží k zapálení snadno hořlavých látek.
 • Černá špička – střela průbojná (P). Obsahuje zahrocené jádro z kalené oceli. Používá se proti pancéřovaným cílům.
 • Černá špička, červený proužek – střela průbojná zápalná (PZ). Kombinuje účinky střely průbojné a zápalné.
 • Fialová špička, červený proužek – střela průbojná zápalná svítící (PZSv). Je kombinací střely průbojné, zápalné a svítící.
 • Černá špička, červený proužek, šedý proužek – střela průbojná zápálná náhradní (PZNh). Je stejné konstrukce jako střely průbojné zápalné, místo zápalné slože je však inertní hmota (cement). Používá se při cvičných střelbách, nehrozí zapálení cíle a jeho okolí.
 • Fialová špička, červený proužek, šedý proužek – střela průbojná zápalná svítící náhradní (PZSvNh). Podobná konstrukce jako u střely předchozí, rozdíl je v tom, že obsahuje stopovku.
 • Bílá špička – střela redukovaná (Rd). Různé varianty střel obsahují od duté ocelové vložky po plastová jádra. Slouží k výcviku ve střelbě na krátké vzdálenosti, střela se snadno deformuje (rozkládá) a neodráží se.
 • Zelená špička, bílý proužek – střela zaměřovací (Zm). Též zástřelná. Obsahuje slož, která po nárazu vytvoří záblesk a obláček dýmu. Použití při kontrole zamíření, výcviku a do vložných hlavní.
 • Dále se používají cvičné náboje, které ve své sestavě neobsahují střelu, krček je zaškrcen do hvězdice.
 • Náboje školní mají tvar běžných nábojů, neobsahují však zápalku ani prachovou náplň a nábojnice mívá 3-4 podélné prolisy, případně je náboj výrazně barevně odlišen.

U zavedených armádních nábojů nelze podle dna nábojnice rozlišit typ střely neboť barva zápalky či lakování spáry nemá ke střele žádný vztah a na dně nábojnice je zpravidla vyražen pouze krycí kód výrobce a rok výroby. Obdobné označování bylo a stále je používáno v celém východním bloku.

Vyšlo ve Střelecké revui 11/2006.