Za války…

Za II. světové války útočí němci na ruské zákopy. V jednom z nich se krčí dva rusáci, najednou vedle nich vybuchne granát a střepina prvnímu roztrhne hubu od ucha k uchu. Druhý mu povídá : ty vole, ty se směješ, ale mohlo nás to zabít…