Murphy a zákony boje

Když tě může vidět tvůj velitel, tak nepřítel také. Když je nepřítel na dostřel, tak ty také. Nepřátelská palba má vždy přednost. Co je vidět, může být zasaženo, co je zasaženo, může být zabito.